24 hodin OB štafety
Dubenec

  24 hodin OB - štafety

  nonstOB revival

  Pořadatel: FSP - VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha,
  Fenri - klub sportů v přírodě, z.s.

  Datum: 3. - 4. června 2023

  Místo: Louka u obce Dubenec okr. Příbram

  Kategorie:

  24 hodin: 6 členné družstvo složené ze závodníků jednoho klubu, nejméně ze dvou žen a nejvýše třech mužů kategorie H21.

  12 hodin: libovolné složení 2 – 6 běžců, Štafeta je složena z 2 – 6 běžců libovolného genderu a kategorie, závodníci se střídají.

  12 hodin (dorostenecká dvanáctka): V závodu na 12 hodin vyhlašujeme zvláštní kategorii, kdy všichni členové štafety nepřekročí dorostenecký věk, tedy do kategorií HD18 včetně.

  6 hodin: 4 – 6 dětí kategorie DH14 a mladší. Počet běžců v týmu je 4 – 6, z toho nejméně dvě dívky. Jednotlivé úseky mají obtížnost DH10 – DH14.

  Přihlášky: v ORIS, nouzově na adresu: prihlasky@fspraha.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).

  Vklady:

   Přihlášky

  do 12. 3. 2023

  do 12. 4. 2023

  do 12. 5. 2023

  24 hodin

  4 900,-

  5 900,-

  7 900,-

  12 hodin

  2 900,-

  3 900,-

  4 900,-

    6 hodin

   900,-

   900,-

  1 500,-

  Vklad zahrnuje: startovné, kemp, parkovné (pro celé družstvo i případné diváky)

  Sleva 10% při přihlášení 3 a více štafet libovolné kategorie z jednoho klubu.

  Pamětnická sleva 5 % pro štafety, kdy je členem někdo z účastníků původních štafet z osmdesátých a devadesátých let.

  Platba: na účet č. 2400694848/2010
  Variabilní symbol je 27XXXX, kde XXXX je číslo oddílu. Neregistrovaní použijí číslo uvedené v ORISu v přehledu plateb. Lze zaplatit i QR kódem z orisu.

  Start závodů:

  24 hodinovka - sobota 3. 6. v 9:00
  12 hodinovka - sobota 3. 6. v 9:15
  6 hodinovka - sobota 3. 6. v 10:00

  Popis terénu: zvlněný, porostově členitý se střední hustotou cest, ve velké části prostoru terénní detaily a kameny

  Mapa: 1 : 10 000 ekv. 5 m, stav jaro 2023, mapový klíč ISOM2017

  hl. kartograf Milan Borovička, mapa bude vodovzdorně upravena

  býv. mapa - Houpačka

  Ražení: SportIdent

  Kontakty

  ředitel závodu: Ondřej Skripnik

  hl.rozhodčí: Karel Nitsch

  stavitel tratí: Pavel Kurfürst

  24ob@fspraha.cz

  telefon +420 737372573

  Ukázky mapy:

  Ukázka mapy 24 hodin OB 01     Ukázka mapy 24 hodin OB 02

  Více o závodě a pravidlech v Bulletinu.