24 hodin OB štafety
Dubenec

24 hodin OB - štafety

nonstOB revival

Pořadatel: FSP - VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha,
Fenri - klub sportů v přírodě, z.s.

Datum: 3. - 4. června 2023

Místo: Louka u obce Dubenec okr. Příbram

Kategorie:

24 hodin: 6 členné družstvo složené ze závodníků jednoho klubu, nejméně ze dvou žen a nejvýše třech mužů kategorie H21.

12 hodin: libovolné složení 2 – 6 běžců, Štafeta je složena z 2 – 6 běžců libovolného genderu a kategorie, závodníci se střídají.

12 hodin (dorostenecká dvanáctka): V závodu na 12 hodin vyhlašujeme zvláštní kategorii, kdy všichni členové štafety nepřekročí dorostenecký věk, tedy do kategorií HD18 včetně.

6 hodin: 4 – 6 dětí kategorie DH14 a mladší. Počet běžců v týmu je 4 – 6, z toho nejméně dvě dívky. Jednotlivé úseky mají obtížnost DH10 – DH14.

Přihlášky: v ORIS, nouzově na adresu: prihlasky@fspraha.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).

Vklady:

 Přihlášky

do 28. 5. 2023

24 hodin

5 900,-

12 hodin

3 900,-

  6 hodin

 900,-

Vklad zahrnuje: startovné, kemp, parkovné (pro celé družstvo i případné diváky)

Sleva 10% při přihlášení 3 a více štafet libovolné kategorie z jednoho klubu.

Pamětnická sleva 5 % pro štafety, kdy je členem někdo z účastníků původních štafet z osmdesátých a devadesátých let.

Platba: na účet č. 2400694848/2010
Variabilní symbol je 27XXXX, kde XXXX je číslo oddílu. Neregistrovaní použijí číslo uvedené v ORISu v přehledu plateb. Lze zaplatit i QR kódem z orisu.

Start závodů:

24 hodinovka - sobota 3. 6. v 9:00
12 hodinovka - sobota 3. 6. v 9:15
6 hodinovka - sobota 3. 6. v 10:00

Popis terénu: zvlněný, porostově členitý se střední hustotou cest, ve velké části prostoru terénní detaily a kameny

Mapa: 1 : 10 000 ekv. 5 m, stav jaro 2023, mapový klíč ISOM2017

hl. kartograf Milan Borovička, mapa bude vodovzdorně upravena

býv. mapa - Houpačka

Ražení: SportIdent

Kontakty

ředitel závodu: Ondřej Skripnik

hl.rozhodčí: Karel Nitsch

stavitel tratí: Pavel Kurfürst

24ob@fspraha.cz

telefon +420 737372573

Ukázky mapy:

Ukázka mapy 24 hodin OB 01     Ukázka mapy 24 hodin OB 02

Více o závodě a pravidlech v Bulletinu.