24 hodin OB štafety
Dubenec

Houpačka je tradiční orienťácká mapa oblíbená pro svůj houpavý terén, kameny a terénní detaily.
Častým shromaždištěm pro závody byla hospoda v Jelencích. Pro 24 hodin OB je shromaždiště na velké louce u
obce Dubenec v blízkosti příbramských uranových dolů, které doporučujeme navštívit. Zdař bůh.